על המוצר

מידע נוסף על המוצר SOHO

הגדרת קוד במנעול קומבינציה
סגירה נכונה של מנעול קוד
טעינה לנייד במזוודה
ידית שקילה במזוודות
הסבר לגבי ההרשמה באתר